Sju råd

Sju vägar till framgång

7 råd som lär dig lära ännu mer

 1. Hitta ditt eget sätt att plugga
  Är det så att du koncentrerar dig bäst när du lyssnar på dödsmetall ska du naturligtvis göra det. Studera dig själv. När och hur lär du dig bäst?
 2. Samarbeta
  Förklara för, diskutera med och gör frågor åt varandra. Det organiserar kunskapen i huvudet och hjälper dig att rensa ut fel och onödigheter.
 3. Organisera ditt material
  Skapa en struktur för hur du strukturerar, för anteckningar och samlar ditt material. Använd gärna dropbox för att spara dina filer på nätet. Gör gärna egna kompendier, där du utgår från dina lektionsanteckningar, läroboken eller annat material du har tillgång till.
 4. Skaffa dig förkunskaper
  Läs en populärvetenskaplig bok, titta på en dokumentär på TV eller se en film som handlar om ämnet. Läs gärna dagens avsnitt i läroboken innan du går till lektionen. Det ger också förförståelse.
 5. Lär dig viktiga begrepp
  Har du prov i ekologi nästa vecka kan det ju vara bra att veta vad ordet betyder och också vad som menas med biosfär, mångfald och population. Vad innebär det attanalysera, reflektera och att göra något nyanserat. Lär dig inte bara begrepp och förklaringar utantill, utan försök att förstå på djupet vad det handlar om.
 6. Läs kapitel och underrubriker en extra gång
  Tänk igenom vad avsnittet under rubriken handlar om. Kommer du inte ihåg läser du igenom avsnittet en extra gång.
 7. Utnyttja lektionstiden
  Ställ frågor till läraren, delta i diskussioner, anteckna. Den som är uppmärksam och aktiv på lektionerna behöver inte arbeta lika mycket hemma.

Gå in på LÄXHJÄLPEN och läs mer om studieteknik!

Se följande klipp: http://www.skolkanalen.se/reportage/film/id/28 

Ta reda på vilken lärstil som är bäst för dig!