Uppgifter till lektionen 14 november

Medan era klasskamrater har sina epok-redovisningar ska ni jobba med följande uppgifter:

1. Gå in på namndatabasen och slå upp hur många som har ditt förnamn respektive ditt efternamn. Jämför med en kompis!

2. Gå in på denna sida och lyssna på olika dialekter. Lyssna på dialektproven från Småland och jämför med er egen dialekt. Är de lika? Lyssna även på 3 andra dialekter från olika platser i Sverige och studera vad som skiljer dem från din egen dialekt!

3. Gå in på språkrådets hemsida och studera listan på ord med engelska och svenska motsvarigheter. Skriv en lista på fem ord/uttryck där du föredrar att använda den svenska översättningen och fem ord/uttryck där du föredrar den engelska varianten.

4. Gå in på språkrådets nyordslista från 2012 och se hur många av orden du kan betydelsen av och kan förklara. Jobba två och två!

LYCKA TILL!