Exempel på insändare

Brutal delfinslakt pågår i Japan 

Vuxna, föregå med gott exempel 

Argumenterande text om abort 

 

Och ett exempel till:

Arbetsgivare i Skövde bör ta den psykiska ohälsan på större allvar

Psykisk ohälsa är ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i Sverige och det är en vanlig orsak till sjukskrivningar. Var fjärde person i Sverige lever med psykisk ohälsa. Här i Skövde är såklart situationen inte annorlunda. Men trots att vi vet detta, och trots att många diskrimineras, så görs det för lite för att förändra attityder och främja psykisk hälsa. Inte minst bland alla arbetsgivare.

Jag har själv levt med psykisk ohälsa under stora delar av mitt liv. Jag är oftast inte öppen med de erfarenheterna när jag söker jobb. Anledningen är inte att jag inte vill vara öppen, utan att jag helt enkelt har lärt mig att jag inte tjänar på att vara det.  Okunskap bland omgivningen gör att jag får svårt att leva ett liv på lika villkor som alla andra.

Sjukskrivningar som sker på grund av psykisk ohälsa kanske många gånger skulle kunna undvikas om arbetskamrater och arbetsgivare förstod att det med rätt förutsättning, går att leva ett rikt liv och arbetsliv även med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Arbetsgivare har ett stort ansvar och kan förebygga diskriminering genom att till exempel investera i friskvård, ha rutiner för hur chefer och kollegor ska agera när en medarbetare utvecklar psykisk ohälsa, utveckla ett nära ledarskap så att man upptäcker ohälsan tidigt och kan hejda utvecklingen, samt se till att medarbetarna kan påverka sin egen arbetssituation.

Olikheter berikar och är en förutsättning för kreativa lösningar i ett arbete. Och om fler arbetsgivare arbetar systematiskt med att höja kunskaper och agerande kring psykisk hälsa och ohälsa kan både individer och arbetsplatser bli vinnare.

Olle Ollesson, Skövdebo

 

 

 

Länkar till grammatik

Läs om nationaliteter. Här skiljer sig reglerna något från svenska skrivregler. Tänk på stor bokstav och använd listan på denna länk när ni jobbar med stencilen!

denna sida finns flera grammatikövningar som man gör online. Jobba i första hand med de uppgifter som finns under GRAMMAR ZONE.

Här finns också flera grammatik-quizzar att arbeta med.

Källkritik

När du ska söka information på nätet så gäller det att vara uppmärksam! Om du skriver in ett sökord på en sökmotor, ex. Google eller Yahoo, så kan du få väldigt många träffar. Hur tillförlitliga de är, kan variera.

Uppgifter:

1. Börja med att fundera kring hur du jobbar med källkritik när du letar information på exempelvis internet. Tror du på allt du läser? Kan man lita på fakta som man själv inte tagit reda på? Vad bör man tänka på när man söker information tycker du?

2. Gå sedan in på följande länk: https://www.iis.se/internet-for-alla/guider/kallkritik-pa-internet

Läs igenom avsnitten:

Vad är källkritik?

Varför källkritik på nätet?

Källkritik på nätet

Sammanfatta i max tio meningar vad du lärt dig av att läsa ovanstående avsnitt!

3. En vanlig sida att söka information på är Wikipedias hemsida. Denna brukar räknas som mindre tillförlitlig. Vet du varför? Gå in på deras hemsida (www.wikipedia.se) och försök hitta varför den inte är så tillförlitlig. Ett tips på vägen är: ta reda på vad ordet wiki betyder.

4. Nationalencyklopedien (NE) räknas som en mer tillförlitlig källa. Vad kan du ta reda på om detta företag? Var detaljerad när du redovisar faktan. Adressen dit är: http://www.ne.se.

5. Hur tillförlitlig är följande sida: http://web.comhem.se/mozart/index.htm? Motivera ditt svar!

6. Jämför följande webbsidor: http://www.whitehouse.gov/ och http://www.whitehouse.net

Hur tillförlitliga är de?