Hörövningar online

Här är en lista på sidor där man kan öva engelsk hörförståelse på olika sätt. Det är ett bra sätt att förbereda sig inför nationella provet!

Länkar hörövningar

 

BBC documentaries

http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/docarchive

 

podcasts

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts

 

lyrics training – öva hörförståelse med musik

http://lyricstraining.com/

 

This American Life – podcasts

http://www.thisamericanlife.org/radio-archives

 

Tiny Texts – läsa, lyssna på korta notiser

http://tinytexts.wordpress.com/

 

På denna sidan (se vänsterspalten) kan man öva bland annat på hörövning (listening tests) på olika sätt.

http://www.englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11504&Itemid=482

 

 

 

 

 

Extra assignment

Hi!

If you need an extra assignment please go to this link:

http://tinytexts.wordpress.com/ 

and work with the tiny texts. Read them and listen to them. Make sure you understand what the text is about. Look up any word that you do not understand!

Then you have two choices:

1. Tell a friend about what the text is about. You need to speak without reading the text at the same time.

2. Go to the pdf-file below the text and work with the assignments there (words, wordgaps etc)