Instruktioner restuppgifter

Utredande text Svenska 2

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden

 

Din uppgift är att skriva en utredande text om minoritetsspråk i Sverige. Läs igenom instruktionerna noga och använd dig av mallen för att strukturera din text!

Rubrik: Minoritetsspråk i Sverige

Frågeställningar: Vad är minoritetsspråk? Vilka språk ingår i Sveriges minoritetsspråk? Hur har språken valts ut? Vad innebär det för språken och dess talare att språket är officiellt?

Finns det något annat språk som du skulle vilja fick status som minoritetsspråk? Motivera! Är det något av Sveriges minoritetsspråk som du skulle vilja förlorade sin status som minoritetsspråk? Motivera!

Använd dig gärna av information på www.sprakradet.se samt annan fakta du hittar i olika källor.

 

Titelsida

Du får utforma den hur du vill, men följande måste ingå: uppsatsens rubrik (Minoritetsspråk i Sverige), ditt namn och klass, kursens namn (svenska 2).

Inledning

Inledningen är det första som läsaren möter så den bör vara intresseväckande och informativ. Beskriv vad det är du ska göra i din uppsats, samt ge en liten bakgrund. Till exempel: ”År 2009 infördes språklagen i Sverige. Den innebär bland annat att svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Sedan 2010  finns även en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Eftersom jag finner detta intressant vill jag i min uppsats ta reda på mer om minoritetsspråken i Sverige.”

 

Omfång: ca ½ sida.

Syfte och frågeställningar

Här specificerar du syftet med uppsatsen. Till exempel: ”Syftet med min uppsats är att ta reda på hur situationen för minoritetsspråk ser ut i Sverige idag. Mina frågeställningar är: Vad är minoritetsspråk? Vilka språk ingår i Sveriges minoritetsspråk? Hur har språken valts ut? Vad innebär det för språken och dess talare att språket är officiellt?

 

Jag kommer även diskutera mina åsikter kring eventuella tillskott till Sveriges minoritetsspråk.”

Omfång: ett fåtal rader

Bakgrund

Här presenterar du hur språksituationen ser ut i Sverige idag, och hänvisar även eventuellt till hur det varit historiskt sett. Redogör för vilka lagar kring språk som finns och vad de innebär.

Omfång: ½ sida

 

Minoritetsspråk i Sverige  

Här är det dags att börja besvara dina frågetällningar. Leta reda på fakta från www.sprakradet.se och andra källor. Detta avsnitt kommer att besvara alla dina frågor: Vad är minoritetsspråk? Vilka språk ingår i Sveriges minoritetsspråk? Hur har språken valts ut? Vad innebär det för språken och dess talare att språket är officiellt?

Omfång 1-2 sidor

Diskussion

Under denna rubrik diskuterar du med dig själv om det finns något annat språk som du skulle vilja fick status som minoritetsspråk? Motivera! Är det något av Sveriges minoritetsspråk som du skulle vilja förlorade sin status som minoritetsspråk? Motivera!

Omfång: 1 sida

Avslutning

Här knyter du ihop säcken och sammanfattar vad du gjort i din uppsats och vad du kommit fram till. Till exempel:

”Syftet med min uppsats var att ta reda på hur situationen för minoritetsspråk ser ut i Sverige idag. Jag började med att definiera vad ett minoritetsspråk är och vilka språk som ingår i Sveriges minoritetsspråk. Det jag kom fram till var följande….” Sammanfatta även vad du kom fram till under rubriken “Diskussion”.

 

Omfång: ½-1 sida

Källförteckning

Här anger du vilka källor du använt när du skrivit din text. Ange författarens fullständiga namn, titel och utgivningsår.

Omfång sammanlagt: ca 6 sidor + framsida

Källhänvisning

När du refererar till det som något annat skrivit måste du göra en källhänvisning. Det kan se ut på lite olika sätt.

Till exempel:

Enligt Svante Skoglund (1999) var upplysningen en rolig epok.

Skoglund beskriver i Svenska Timmar litteraturen (1999) att upplysningen var en spännande period.

Vidare berättar författaren Skoglund (1999) att upplysningen var en intressant period.

Swift beskriver i sin bok Gullivers resor (1726:s 25) landet som ”stort och skrämmande”.

Tänk på att i din källhänvisning nämna författarens/skribentens namn, titel på verket/boken och årtalet för utgivning. Referera aldrig endast till författarens förnamn, utan antingen hela namnet eller endast efternamnet!

Om du återger exakt vad någon tidigare skrivit måste du använda citattecken:

I en föregående studie skriver professor Balthazar (2005): ”Kardemumman av summan är noll och intet och därav kan inget förringas av att atmosfärens ytskikt består till 100 % av något annat.” (s. 269)

____________________________________

 Skriftlig argumentation

Det pågår nu en debatt i Smålänningen om ungdomars vanor att använda sociala medier. Det finns en tydlig indelning i de som är för ungas användning av Facebook och Instagram etc, och som anser att användarna blir sociala varelser, och de som är emot och tycker att sociala medier fördummar dagens ungdom och utsätter dem för faror, i och med näthat, kränkningar och nät-pedofiler.

 

Ta ställning i frågan och skriv ditt inlägg i debatten. Syftet med din text är att övertyga läsarna om att du har rätt. Mottagarna är läsarna av Smålänningen. Texten bör vara 400-600 ord.

 

Din insändare ska ha följande struktur:

Rubrik

Inledning

Tes

Argument 1

Argument 2

Argument 3

Motargument och bemötande av motargument

Avslutning

 

Se bifogad mall som jag delat ut!!!

Rubrik väljer du själv. Exempel: Inför åldersgräns på sociala medier! Sociala medier är bra för våra ungdomar! Stäng ner Facebook genast!

____________________________________________________

Referat                                                                                                 

När man refererar återger man huvudinnehållet i någonting, man återberättar och sammanfattar. Ett referat kan handla om olika saker, till exempel film, litteratur, sport eller nyheter.

Uppgiften är att skriva ett referat av en nyhetsartikel, där du kortar ner och sammanfattar det viktigaste i texten. Det gäller alltså att sortera bort sådant som du inte anser vara viktigt för huvudinnehållet. Ditt referat bör vara ungefär hälften så långt som ursprungstexten. Arbeta med referatet under lektionen och lämna in till mig för rättning!

 

Arbeta enligt följande modell:

  1. Läs texten flera gånger – först snabbt för att få överblick och fånga in huvudtanken.
  2. Läs om mer noga och stryk under huvudpunkterna.
  3. Utgå från punkterna och sätt ihop texten med egna ord till en begriplig och sammanhängande text.
  4. Skriv sakligt och opartiskt. I ett referat ska man aldrig blanda in egna åsikter eller synsätt.
  5. Ange alltid källa. Redan tidigt i referatet bör man berätta varifrån informationen kommer. Detta kallas att göra en källhänvisning. Vid referat av en nyhetsartikel bör följande vara med: namnet på artikeln, författaren/skribenten, tidning, samt datum för publicering.
  6. Använd referatmarkörer för att visa att någon annan än du själv har skrivit ursprungstexten. Exempel på referatmarkörer: anser, menar, påstår, hävdar, förklarar, meddelar, betonar, berättar, skriver, säger, beskriver, visar, enligt NN.
  7. Citera alltid exakt. Om du väljer att citera en mening eller ett stycke från ursprungstexten måste citatet anges ordagrant. Före och efter citatet används ”citattecken”.

Välj en egen artikel att skriva referat av! 

_______________________________________________________